Archive for the ‘ブログロール’ Category

hikkosi

2015年5月6日(水) 18:21:27

my new blog’s URL

http://internetzonebloglife.wordpress.com/

atarashiku toukou surukoto ga dekimasen.

2015年5月5日(火) 12:47:05

Word Press no Trouble de, atarashiku toukou surukoto ga dekimasen.

Nihon-go mo tourimasen.

Kono kiji ha kako no toukou wo kakikaete hyouji sareteimasu.

Word Press 4.2.1 de Trouble ni kidukimashita ga, itsu kara konoyouna joutai ni natteita noka, wakarimasen.